logo-uri

Categorie: Fără categorie

Publicare Erată M.6.5/6B!

Atenție!!!

În atenția beneficiarilor Măsurii 6.5/6B – Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea romă) s-a publicat Erata Nr. 1 privind condițiile de accesare a Măsurii respective. Perioada de depunere a Cererilor de finanțare aferente Măsurii M.6.5/6B se va prelungi în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL pana in data de 15.02.2019.
Consulta Erata și prelungirea apelului aici

Lansare apel de selecție ,,Măsura 6.5/6B – Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)

Atenție!

GAL Țara Zarandului lansează apelul de selecție aferent Măsurii   6.5/6B –  Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)  . Informații suplimentare  se găsesc pe site la secțiunile Apeluri de selecție, precum și la Măsuri SDL – Măsura  6.5/6B –  Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)  .
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri!

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE PENTRU MĂSURA M. 6.4/6B

GAL ,,Ţara Zarandului” anunţă prelungirea apelului de selecţie 1/2018 aferent  Măsurii 6.4/6B – Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate.
Informaţii suplimentare se găsesc  pe site la secţiunile Apeluri de selecţie/Măsuri SDL.
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.”
error: