logo-uri

Conferinţă Asociaţia Intercomunitară ,,Ţara Zarandului” LEADER GAL „Finanțări nerambursabile prin Grupul de Acțiune Locală în Țara Zarandului”

Conferinţă Asociaţia Intercomunitară ,,Ţara Zarandului” LEADER GAL "Finanțări nerambursabile prin Grupul de Acțiune Locală în Țara Zarandului"

În data de 30.06.2017 a avut loc la  Căminul Cultural din satul Zdrapţi, Comuna Crişcior, Conferinţa de lansare şi prezentare a Măsurilor finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Ţării Zarandului intitulată ,,Finanțări nerambursabile prin Grupul de Acțiune Locală în Țara Zarandului”. Evenimentul organizat a reunit la un loc reprezentanţi ai instituţiilor publice abilitate în domeniul dezvoltării rurale, reprezentanţi ai autorităţilor publice, precum şi persoane juridice şi fizice, actori locali relevanţi în procesul de dezvoltare a zonei şi a comuităţilor din Ţara Zarandului.

Conferinţa a debutat cu un scurt istoric referitor la tot ce a ţinut de aprobarea Strategiei de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv conceperea Strategiei, depunerea acesteia, faptul că aceasta a fost declarată eligibilă primindu-se şi o bonusare pentru calitatea Strategiei, obţinerea Autorizaţiei de Funcţionare pănă la semnarea din Contractului de Finanţare Subsecvent Nr. 1, Nr. C19401097011652207472/ 06.12.2016  şi a Acordului Cadru de Finanţare Nr. C19400097011652207472/06.12.2016 cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

În continuare în cadrul Conferinţei au fost prezentate în particular Măsurile finanţate prin Strategie, Calendarul estimativ al lansării acestora  precum şi sumele alocate respectiv:

  • 1.1 / Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale cu o sumă alocată de 281.709 Euro;
  • 1.2 / Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă cu o sumă alocată de 21.143 Euro;
  • 2.2 / Ferme mici cu o sumă alocată de 211.268 Euro;
  • 3 / Sprijin pentru integrarea şi promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale cu sumă alocată de 4.250 Euro;
  • 6.1 / Înființarea de activități neagricole cu o sumă alocată de 220.000 Euro;
  • 6.3 / Dezvoltarea satelor cu o sumă alocată de 1.057.422 Euro;
  • M. 4 / Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate cu o sumă alocată de 70.390 Euro;
  • 6.5 / Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) cu o sumă alocată de 8.000 Euro.

Măsurile finanţate prin Strategie au rezultat în urma activităților de informare și animare cu scopul de a identifica problemele și nevoile reale din comunitate, coroborate cu soluţiile propuse de către membrii comunităţii Ţării Zarandului în vederea unei analize obiective a modului prin care oportunitățile oferite de programul LEADER pot veni în sprijinul comunității. Astfel în urma  implementării acțiunilor specifice de informare, animare şi consultare a tuturor actorilor relevanți pentru dezvoltarea rurală şi locală, analiza teritoriului pentru identificarea vocației de dezvoltare, problemelor de dezvoltare, dificultăților și oportunităților au fost stabilite obiectivele şi priorităţile Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 transpuse în măsurile de finanţare prezentate în cadrul Conferinţei.

Conferinţa desfăşurată s-a bucurat de aprecieri din partea participanţilor, efectul acesteia  fiind eficace, consecinţa fiind faptul că Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a debutat cu success!

 

error: