logo-uri

Lansare apel de selectie – Măsura 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) – 2019

GAL Țara Zarandului lansează apelul de selecție 1/2019 aferent   Măsurii 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) – 2019    . Informații suplimentare  se găsesc pe site la secțiunile Apeluri de selecție, precum și la Măsuri SDL –  Măsură 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) – 2019.Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri!

Publicare Măsură 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)-2019

Atenție!

S-a publicat Ghidul Solicitantului si anexele aferente Măsurii 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă). Condițiile de accesare M.6.5/6B conțin toate prevederile și informațiile care au facut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție.

 

Măsura 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)-2019

GS M.6.5 – 6B – Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa 4 – Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 – Fisa M.6.5 – 6B

Anexa 6 – Contract_de_Finantare

Anexa 7 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind acțiunile de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Anexa 8 – Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 10 – Model contract de parteneriat

Anexa 11 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fisa de verificare a conformitatii si metodologia M.6.5-6B

Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M.6.5-6B

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M.6.5-6B

Fisa de verificare pe teren M.6.5-6B

error: