logo-uri

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE PENTRU MĂSURA M. 2.2/2B

GAL ,,Ţara Zarandului” anunţă prelungirea apelului de selecţie 1/2018 aferent  Măsurii 2.2/2B – Ferme mici și mijlocii.
Informaţii suplimentare se găsesc  pe site la secţiunile Apeluri de selecţie/Măsuri SDL.
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.”

Publicare Erată M.2.2/2B!

În atenția beneficiarilor Măsurii 2.2/2B – Ferme mici si mijlocii s-a publicat Erata Nr. 1 privind condițiile de  accesare a Măsurii respective. Perioada de depunere a Cererilor de finanțare aferente Măsurii M.2.2/2B se va prelungi în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL pana in data de 25.06.2018.

Consulta Erata aici

Expo-Târg 2018

Data de 20 Mai 2018 a adus în Țara Zarandului a V – a ediție a Expo – Târgului, care se desfășoară în Comuna Vața de Jos și adună an de an în cadrul standurilor, meșteri populari, producători locali, crescători de cabaline, bovine, ovine şi păsări, precum și utilaje agricole.

Eveimentul a parcurs același traseu la fel ca în anii precedenți fiind vizitate standurile, jurizarea fiind făcută pe secțiuni pentru ca mai apoi în cadrul festivității de premiere câștigătorii să fie răsplătiți pentru efortul depus pe parcursul anului, precum și pentru menținerea și continuarea activității în agricultură, sau conservarea  tradițiilor în ciuda greutăților întâmpinate.

GAL ,,Țara Zarandului” prin obiectul de activitate susține și promovează astfel evenimente fiind prezentă totodată în cadrul acestora, oferind soluții pentru fermieri prin accesarea fondurilor nerambursabile  prin măsurile finanțate din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Țării Zarandului, distribuind materiale de promovare a măsurilor și informând persoanele interesate prezente la standul GAL cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite  pentru a beneficia de sprijin nerambursabil.

De 5 ani, Expo – Târgul reprezintă un eveniment important pentru teritoriul și comunitatea din Țara Zarandului, fiecare ediție adunând tot mai multi participanți și persoane interesate, aspect ce determină GAL ,,Țara Zarandului” să fie prezentă, să sprijine și să susțină inițiativele și activitățile celor din teritoriul Țării Zarandului!

error: