logo-uri

Masura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor – 2019

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Fisa Masurii 6.3

Anexa 6 Contract_de_Finantare

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Proceduri – fise de evaluare a proiectului

Anexa 10 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 11 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 12 – Declaraţie pe propria răspundere privind DSP

Anexa 13 – Declaraţie pe propria răspundere privind DSVSA

Ghid 6.3- 6B – Dezvoltarea satelor – 2019

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE PENTRU MĂSURA M. 6.5/6B – Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)

GAL ,,Ţara Zarandului” anunţă prelungirea apelului de selecţie 1/2018 aferent  Măsurii 6.5/6B – Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)

Informaţii suplimentare se găsesc  pe site la secţiunile Apeluri de selecţie/Măsuri SDL.

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.”

Vezi prelungirile aici

Publicare Nota privind Raport de selectie final M. 6.4/6B

Atentie!!!

S-a publicat  Nota prin care  Raportul de selectie intermediar aferent  Masurii 6.4/6B – Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate – Apel de selectie Nr. I/2018 devine Raport final de selectie al M.6.4/6B.
error: