logo-uri

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE PENTRU MĂSURA M. 6.3/6B

GAL ,,Ţara Zarandului” anunţă prelungirea apelului de selecţie aferent  Măsurii 6.3/6B – Dezvoltarea satelor.
Informaţii suplimentare se găsesc  pe site la secţiunile Apeluri de selecţie/Măsuri SDL.
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.”

Atenţie !!! 

S-a publicat Varianta  Consultativa a Ghidului Măsurii 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole, Consultă ghidul aici

Măsura 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole6.1 6A – consultativ

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 6.1 6A

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

error: