logo-uri

Calendar estimativ 2017 – 2023

Calendar estimativ apeluri de selectie actualizat 26.09.2017

Calendar-estimativ apeluri de selectie actualizat-31.08.2017

Calendar estimativ apeluri de selectie initial

 

Strategia de Dezvoltare locală – modificare complexă 1 – 2017

Aprobare modificare SDL complexa

0.Foaie de capat SDL pag.0.pdf

Anexa-1-Modificare-SDL

1 SDL Zarand introducere

2 SDL Zarand cap I

3 SDL Zarand CAPITOLUL II

4 SDL Zarand CAPITOLUL III

5 SDL Zarand CAPITOLUL IV

6 Capitolul V.Prezentarea măsurilor SDL

7 SDL Zarand CAPITOLUL VI

8 SDL Zarand CAPITOLUL VII

9 SDL Zarand CAPITOLUL VIII

10 SDL Zarad CAPITOLUL IX

11 SDL Zarand CAPITOLUL X

12 SDL ZARAND CAPITOLUL XI

13 SDL Zarand Capitolul XII

14 Fise de post

15 Anexa-1-Acord-de-parteneriat

16 Anexa-2-Fisa-de-prezentare-a-teritoriului

17 Anexa-3-Componenta-parteneriatului_1

18 Anexa-4-Planul-de-finantare mod Zarand

19. Anexa 6 Documente justificative privind animarea teritoriului pag 171-270.pdf

20. Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului pag 271-325.pdf

20. Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului pag 326-416.pdf

21. Anexa 8 Atributiile echipei de implementare a SDL pag 417-424.pdf

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Ghid 6.3 Dezvoltarea satelor

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Fisa Masurii 6.3

Anexa_6_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Fise de evaluare a proiectului

Anexa 10 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

error: