logo-uri

Lansare apel de selectie 1/2019 – Masura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor

Atenție!

GAL Țara Zarandului lansează apelul de selecție 1/2019 aferent Măsurii   6.3/6B – Dezvoltarea satelor. Informații suplimentare  se găsesc pe site la secțiunile Apeluri de selecție, precum și la Măsuri SDL – Măsura  6.3/6B  – Dezvoltarea satelor –  2019.
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri!

Publicare Ghid si Anexe Masura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor

Atentie!!!
S-a publicat varianta finala a Ghidului Solicitantului aferenta Masurii 6.3/6B – 2019 – Dezvoltarea satelor.
Consulta aici

Masura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor – 2019

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Fisa Masurii 6.3

Anexa 6 Contract_de_Finantare

Anexa 7 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 8 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Proceduri – fise de evaluare a proiectului

Anexa 10 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 11 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 12 – Declaraţie pe propria răspundere privind DSP

Anexa 13 – Declaraţie pe propria răspundere privind DSVSA

Ghid 6.3- 6B – Dezvoltarea satelor – 2019

error: