logo-uri

Măsura 6.4 / 6B Investiții în infrastructura sociala și educație a grupurilor marginalizate

GS M.6.4 – 6B – Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 – Fisa Măsurii 6.4 – 6B

Anexa_6_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 10 – Model contract de parteneriat

Anexa 11 – Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii

Anexa 12 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fisa de verificare a conformitatii si metodologia M.6.4-6B

Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M.6.4-6B

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M.6.4-6B

Fisa de verificare pe teren M.6.4-6B

Lansare apel de selecție ,,Măsura 6.4/6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate,,

Atenție!

GAL Țara Zarandului lansează începând cu data 08.10.2018, apelul de selecție aferent Măsurii  6.4/6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate. Informații suplimentare  se găsesc pe site la secțiunile Apeluri de selecție, precum și la Măsuri SDL – Măsura  6.4/6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate.
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri!

Publicare Masura 6.4 / 6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Atenție!!!
S-a publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului și anexele aferente Măsurii 6.4 / 6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate.
Consultă aici.

error: