logo-uri

Prezentare Țara Zarandului


Țara Zarandului este situată în partea de nord a judeţului Hunedoara, regiunea Vest, România  și cuprinde depresiunea Brad,  delimitată de Munții Metaliferi și străbătută de Crişul Alb. Cuprinde un număr de 13 comune: Baia de Criş, Băiţa, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de Sus, Certeju  de Sus, Crişcior, Luncoiu de Jos, Ribiţa, Tomeşti, Vaţa de Jos, Vălişoara care au în componența lor cu 93 de sate. Suprafața totală a teritoriului este de 1.135,6 kmp, cu o populație de 27.429 locuitori. Microregiunea Țării Zarandului reprezintă un teritoriu rural, coerent geografic și teritorial, continuu, compact, și omogen din punct de vedere economic și social, în perfectă concordanță cu specificațiile teritorilale de tip LEADER, fiind delimitată  de următoarele limite geografice și vecinătăți: judeţul Alba prin comunele Blăjeni, Buceş şi Bulzeştii de Sus, iar cu judeţul Arad prin comunele Vaţa de Jos şi Tomeşti. Teritoriul microregiunii este concentrat în jurul municipiului Brad care se află la o distanţă de 37 km de centrul de judeţ, municipiul Deva.


Accesul  în microregiune:


Relieful microregiunii Ţara Zarandului:


Clima este temperat continentală:


Pe teritoriul regiunii sunt mai multe tipuri de sol:


Puncte de atracție turistică, patrimoniul de mediu:


Atracții turistice istorice:


Obiective arhitecturale:


Atracții turistice gastronomice, evenimente și tradiții:


Scurtă prezentare a Programului LEADER în Țara Zarandului


În final putem afirma că, cu siguranță peste tot în România sunt locuri

ce merită a fi vizitate.

Țara Zarandului e un tărâm de poveste, cu oameni minunați și peisaje ce îți taie respirația. Însă, mai mult ca în alte părți, aici a rămas parcă neatinsă frumusețea tradiției și a obiceiurilor. Aici istoria nu este scrisă la timpul trecut.

Aici se simte, se trăiește, se muncește și se petrece ca atunci…

Pentru că în Țara Zarandului timpul încă mai are răbdare cu vremurile, oprindu-se în loc și lăsându – ne să ne bucurăm de frumos.

error: