logo-uri

Categorie: Proiecte finalizate

SDL 2014 – 2020

Proiecte finalizate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Țării Zarandului 2014 – 2020

Măsura 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole unde avem un beneficiar

Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere
1. MIHAI CARROSERV SRL ECHIPARE ATELIER TRICOTAJE ȘI MAROCHINĂRIE LA MIHAI CARROSERV SRL Prezentarea proiectului

Măsura 6.3/6B – Dezvoltarea satelor

6.ASOCIAȚIA TEXTILE HERITAGE PRESERVATIONDOTARE SPAȚII ASOCIAȚIE/MUZEU ÎN SCOP CULTURAL EDUCATIV Prezentarea proiectului7.ASOCIAȚIA TINERII ZĂRĂNDENI BĂIȚADOTAREA CU ECHIPAMENTE A ASOCIAȚIEI TINERII ZĂRĂNDENI BĂIȚA Prezentarea proiectului

Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere
1. Comuna Baia de Criș Achiziție utilaj multifuncțional de către Comuna Baia de Criș Prezentarea proiectului
2. Comuna Certeju de Sus Achiziție utilaj multifuncțional comuna Certeju de Sus Prezentarea proiectului
3. Comuna Ribița Achiziție utilitară multifuncțională de către Comuna Ribița Prezentarea proiectului
4. Asociația Culturală ,,Ritmuri Zărăndene” Achiziție scenă modulară  Prezentarea proiectului
5. Asociația Social Culturală ,,Țara de Piatră” Achiziționare costume populare și sistem de sonorizare  Prezentarea proiectului
6. Comuna Vața de Jos CONSTRUIRE ȘI DOTARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ Prezentarea proiectului
7. Comuna Buceș CONSTRUIRE PLATFORMĂ PARCARE, ALEI, ZONE VERZI ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE BUCEȘ ȘI AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ BUCEȘ, JUDEȚUL HUNEDOARA Prezentarea proiectului
8. Comuna Vălișoara TEREN DE SPORT ÎN COMUNA VĂLIȘOARA, SAT SĂLIȘTIOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA Prezentarea proiectului
9. ASOCIAȚIA MINERAL TODA Achiziție dotări pentru Asociația Mineral Toda – muzeul colecției publice Mineral Toda – Calcedony Prezentarea proiectului
10. ASOCIAȚIA CULTURALĂ RITM ȚARA MOȚILOR Achiziție sistem de sonorizare și costume populare Prezentarea proiectului

Măsura 2.2/2B – Ferme mici și mijlocii

Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere
1. Briciu N Gheorghe Intreprindere Individuală Dezvoltarea exploatației agricole deținută de Briciu N Gheorghe Intreprindere Individuală  în Comuna Băița, Sat Barbura, Nr. 5, Județil Hunedoara Prezentarea proiectului
2. Budugan Dorin Ionel I.I. Dezvoltarea exploatației agricole Budugan Dorin Ionel I.I. din loc. Vața de Jos, com. Vața de Jos, jud. Hunedoara Prezentarea proiectului
3. Florea Anton Florin P.F.A.Dezvoltarea exploatației agricole Florea Anton Florin P.F.A. din loc. Vața de Jos, com. Vața de Jos, jud. Hunedoara Prezentarea proiectului
4. Brădean Crina Marinela P.F.A. Dezvoltarea exploatației a PFA Brădean Crina Marinela situată în comuna Buceș, județul Hunedoara Prezentarea proiectului
5. Brădean COZA BRUMĂ MIRELA SANDA I.F. DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI A IF COZA BRUMĂ MIRELA SANDA SITUATĂ IN COMUNA VAȚA DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA Prezentarea proiectului
6. BORZA LIVIA OLIMPIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE BORZA LIVIA OLIMPIA I.I. DIN LOC. BASARABASA, COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA Prezentarea proiectului
7. DUȘAN MIRELA RODICA INTREPRINDERE FAMILIALĂ DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE DUȘAN MIRELA RODICA INTREPRINDERE FAMILIALĂ, COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA Prezentarea proiectului
8. MICLUȚA HERBEI DORU DANILĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE MICLUȚA HERBEI DORU DĂNILĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN LOC. PRĂVĂLENI , COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA Prezentarea proiectului
9. BOLOŢ SABINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE BOLOŢ SABINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN LOC. VAŢA DE JOS , COM. VAŢA DE JOS, JUD. HUNEDOARA Prezentarea proiectului
10. HERBEI MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI A IF HERBEI MARIA SITUATĂ ÎN COMUNA VAȚA DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA Prezentarea proiectului

Măsura 1.2/1C – Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă

Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere
1. INTERLOG COM SRL Agromanagement – Dobândire de către fermieri de competențe în antreprenoriat și parteneriat rural Prezentarea proiectului

Măsura 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Nr.   crt.    Beneficiar Titlul proiectului Descriere
1. ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ȚARA ZARANDULUI LEADER GAL Investiţii privind incluziunea socială a minorităţii rome Prezentarea proiectului
error: