logo-uri

Sub Măsura : 19.1 Sprijin pregătitor

Prezentare proiect : Parteneriatul Țara Zarandului 2023 -2027, Sub Măsura : 19.1 Sprijin pregătitor

Obiective proiect :

Creșterea capacității de colaborare la nivel local, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriul LEADER Țara Zarandului, prin acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru zona Țării Zarandului 2023-2027.Pentru a realiza obiectivul general al proiectului si a contribui la  SM 19.1, se vizeaza derularea unui proces de consultare și animare in teritoriul acoperit de parteneriat, cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali și organizațiilor din parteneriat si  teritoriu pentru a fi analiza nevoile și oportunitățile de dezvoltare, prin dezvoltarea unui mecanism de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei acoperită de parteneriat.In urma activitatii de consultare si animare in teritoriul acoperit de parteneriat se vor fixa oportunitatile de dezvoltare si nevoile constatate, atfel incat acestea sa se regasesca în proiectarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Activități care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor propuse:

Organizarea activităților de informare și dezbatere publică.
Organizarea de întâlniri ale partenerilor în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Țara Zarandului

Contact și informații :

Contact : Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL

Teritoriu parteneriat : Baia de Criş, Băiţa, Blăjeni, Brad, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de Sus, Certeju  de Sus, Crişcior, Luncoiu de Jos, Ribiţa, Tomeşti, Vaţa de Jos, Vălişoara

Sediu : Com. Crişcior, Str. Monumentului, nr. 18, jud. Hunedoara, tel. 0254 616 917

E-mail: office@tara-zarandului.ro

Facebook : GalTaraZarandului

error: