logo-uri

Măsura 6.1/6A – Înfiinţare de activităţi neagricole

Erata nr. 2

Clarificari-implementare-sM-19.2-update-28.02.2018

Nota de clarificare

Erata nr. 1

Ghidul solicitantului  6.1 6A

Fișa de verificare a eligibilității

Fisa de verificare pe teren

Fișa de verificare a conformitatii

Fișa de verificare a criteriilor de selectie

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_ M 6.1

Anexa_3_Contract_de_Finantare

Anexa 5 – Fisa Masurii 6.1

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa_6.5_DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU SOLICITANȚII ÎNREGISTRAȚI ÎN REGISTRUL DEBITORILOR AFIR

Anexa_6.6-Model-declaratie-privind-depunerea sau beneficierea de acelasi tip de sprijin

Anexa_6.7-Model-declaratie-privind-creearea de conditii artificiale

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile 6.1 6A

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa_13_ Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa_14_Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

error: