logo-uri

Măsura 1.1/1B- Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 2022

Anexa 1 – Cerere de finantare M.1.1-1B 2022

Anexa 2.1 – Model plan marketing-studiu M.1.1- 1B

Anexa 2.2.1 – Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente

Anexa 2.2.2 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa 2.2.3 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa 3 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M.1.1-1B

Anexa 4 – Fisa măsurii M.1.1-1B

Anexa 5- Model Contract de finantare

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 7 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 8.1 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia M.1.1-1B

Anexa 8.2 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M.1.1-1B

Anexa 8.3 – Fisa de verificare pe teren M.1.1-1B

Anexa 8.4 – Fișa de verificare a criteriilor de selectie M.1.1-1B

Anexa 9 -Lista aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 10 -Lista localitati HNV

Anexa 11 – Model Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă

Anexa 12 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 13 – Acte normative utile

Anexa 14 -Anexa1 lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa_15-Model-declaratie-privind- beneficierea de acelasi tip de sprijin

Ghid-M.1.1-1B

error: