logo-uri

ANUNȚ SELECȚIE PENTRU PARTICIPAREA CA PARTENER ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectiv Specific (O.S.) 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni intregarate în contextul mecanismului de DLRC.

Anuntul privind selectia partenerilor si documentele aferente pot fi vizualizate și descarcate de mai jos:

Anunt selectie Parteneri

Anexa-1

Anexa-2

Anexa-3

Anexa-4

Anexa-5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Raport evaluare parteneri POCU 2014-2020

error: