logo-uri

Categorie: Evenimente 2017-2023

Târgul meşterilor populari – Obârşa, 07.08.2022

Duminică, 07.08.2022, pe platoul din satul Obârşa – comuna Tomeşti – a avut loc cea de a XXIII-a ediţie a Târgului meşterilor populari , eveniment de tradiţie care îşi propune să evidenţieze continuitatea unui obicei multimilenar – olăritul. Comuna Tomeşti este recunoscută în teritoriul GAL ca centru al meşteşugarilor, aici activând nu doar olari ci şi dogari sau alţi meşteri ai lemnului.

GAL „Ţara Zarandului” nu putea lipsi de la acest eveniment, folosind  acest prilej pentru a le prezenta  participanţilor la eveniment măsurile de finanțare deschise în această perioadă respectiv Măsura 1.1/1B  – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale și Măsura 3/3A – Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale, 2 măsuri din Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului care în complementaritate pot avea un impact vizibil și pot aduce valoare adăugată teritoriului. Un alt aspect pozitiv privind întâlnirea cu cei prezenți au fost discuțiile tehnice privind accesarea măsurilor de finanțare, fapt ce nu poate decât să ne ofere satisfacție privind  retrospectiv la începutul acțiunilor GAL și momentul actual observând totodată în decursul anilor consolidarea  relației  cu oamenii din teritoriu Țării Zarandului.

Eveniment gastronomic – cultural, Vața de Jos, 29.04.2022

În data de 29.04.2022 începând cu orele 10:00 s-a desfășurat în Comuna Vața de Jos un eveniment amplu în cadrul căruia micii fermieri și producătorii locali au fost actorii principali. Evenimentul s-a  concentrat atât pe evidențierea potențialului produselor locale care au reprezentat atracția principală, precum și etapele pentru ca aceste produse deosebite și munca depusă să fie recunoscută.

În acest sens au fost prezente la eveniment instituțiile publice și aici enumerăm AFIR, APIA, ANZM, DAJ Hunedoara, DSVSVA – Hunedoara  ,CDRJ – Hunedoara, Instituția Prefectului Hunedoara și nu în ultimul rând GAL Țara Zarandului. Prezența instituțiilor a fost benefică deoarece având în vedere tema evenimentului au luat cuvântul reprezentanții acestora asigurându-i pe cei prezenți de tot suportul din punct de vedere al activității care îl desfășoară și încurajându-i să facă cunoscut rodul muncii lor. Intervenția GAL, ca de fiecare dată s-a axat pe a reitera disponibilitatea de sprijini în continuare comunitatea, deoarece de-a lungul timpului GAL a căutat să cultive o relație deschisă și apropiată cu fermierii și implicit  comunitatea locală, aducând în discuție oportunitățile de finanțare prin SDL 2014 – 2020 , în acest caz încurajarea cooperării prin măsura în derulare prin GAL sau pentru fermieri cu exploatații mai mici, măsura destinată fermelor mici și mijlocii, 2 măsuri, din perspectiva cărora întreaga comunitate se poate dezvolta exponențial  având în vedere potențialul demonstrat în cadrul acestui eveniment.

Elementul inovator al evenimentului l-a reprezentat participarea numărului însemnat de persoane interesate și aici enumerăm micii fermieri, producătorii locali, instituții publice cu expertiză în domeniu, reprezentanți ai unităților de alimentație publică, reprezentanți ai primăriilor și GAL creându-se astfel un cadru de discuții foarte constructiv și animat astfel ca viitorii potențiali beneficiari să își formeze  o viziune de ansamblu privind primii pași în accesarea fondurilor prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Țării Zarandului până la a deveni viabilitate și competitivitate în piață.

Eveniment Inaugurare Piață Agroalimentara finantat prin GAL

Data de 27.08.2021 va rămâne marcantă atât pentru activitatea Grupului de Acțiune Locală ,,Țara Zarandului”, cât și pentru teritoriu din prisma evenimentului organizat în Comuna Vața de Jos. Evenimentul a fost structurat în 2 părți, respectiv : inaugurarea Pieței Agroalimentare de la Vața de Jos și conferința ”Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea teritoriilor rurale. Ceremonia de inaugurare a Pieței Agroalimentare, proiect finanțat prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Țării Zarandului a debutat cu deschiderea oficială în prezența D-lui Ministru al agriculturii, Nechita – Adrian Oros și reprezenții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai instituțiilor din județ, precum și a unităților teritorial administrative din teritoriul GAL. Prima parte a evenimentului a fost centrată în jurul pieței agroalimentare, cu producători locali din comuna Vața de Jos organizați în interiorul pieței , în exterior fiind amenajate standuri ale meșterilor populari din Țara Zarandului care au expus produse amintind aici: oale din lut, linguri și vase din lemn, coșuri de nuiele, picturi pe icoane, tablouri pictate pe lemn, ii populare, produse din piele. Tot în exteriorul pieței au fost organizați cu standuri reprezentanți ai instituțiilor ,centrelor de informare turistică, asociații reprezentative în teritoriu și nu în ultimul rând standul GAL Țara Zarandului. Premergător conferinței s-au fost vizitat standurile, fiind un prilej bun de a purta discuții și a schimba opinii. A 2 –a parte a evenimentului, Conferința ,,Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea teritoriilor rurale” pe lângă faptul că s-au prezentat în cadrul acesteia oportunitățile de finanțare, a fost un moment favorabil celor prezenți, îndeosebi fermieri de a intra în contact direct cu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și reprezentații acestei instituții pentru lansa întrebări, a purta discuții pe teme de dezvoltare rurală. În final putem afirma cu tărie faptul că prin organizarea acestui eveniment se concretizează eforturile Grupului de Acțiune Locală ,,Țara Zarandului” depuse pe perioada de programare 2014 – 2020, urmând ca GAL să intre în noua etapă și anume trasarea domeniilor de intervenție pentru elaborarea viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală.

error: