logo-uri

Strategia de Dezvoltare Tara Zarandului – versiunea 1

Aprobare modificare strategie

0.Foaie de capat SDL pag.0.pdf

0.Opis pag.0.pdf

Anexa 1-Modificare SDL

1.Introducere pag 1-2.pdf

2. Capitolul I Prezentarea teritoriului și a populatiei acoperite-analiza diagnostic pag 3-8.pdf

3. Capitolul II Componenta parteneriatului pag 9-11.pdf

4. Capitolul III Analiza SWOT pag 12-17.pdf

5. Capitolul IV Obiective, prioritati si domenii de interventie pag 18-21.pdf

6. Capitolul V Prezentarea masurilor pag 22-59.pdf

7. Capitolul VI Descrierea complementaritatii pag 60-63.pdf

8. Capitolul VII Descrierea planului de actiune pag 64-67.pdf

9. Capitolul VIII Descrierea procesului de implicare in elaborarea strategiei pag 68-70.pdf

10. Capitolul IX Organizarea viitorului GAL pag 71-75.pdf

11. Capitolul X Planul de finantare al strategiei pag 76-77.pdf

12. Capitolul XI Procedura de evaluare si selectie pag 78-80.pdf

13 Capitolul XII Descrierea mecanismelor pag 81-82.pdf

14. Anexa 1 Acord de parteneriat pag 83-89.pdf

15. Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului pag 90-157.pdf

16. Anexa 3 Componenta parteneriatului pag 158-165.pdf

17. Anexa 4 Planul de finantare pag 166-167.pdf

18. Anexa 5 Harta administrativa si geografica a teritoriului pag 168-170.pdf

19. Anexa 6 Documente justificative privind animarea teritoriului pag 171-270.pdf

20. Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului pag 271-325.pdf

20. Anexa 7 Documente justificative ale membrilor parteneriatului pag 326-416.pdf

21. Anexa 8 Atributiile echipei de implementare a SDL pag 417-424.pdf

error: