logo-uri

Categorie: Măsuri SDL

Măsura 2.2/2B-Ferme mici și mijlocii – 2022

Ghid M.2.2-2B 2022

1.Anexa 1 Fișa Măsurii 2.2. (2B) Ferme mici

2.Anexa 2 Cerere de finantare 2.2

3.Anexa 3 Planul de afaceri

4.Anexa_4_-_Decizia_de_finantare

5.Anexa_5_-_Lista_coeficienti_calcul_prod._standard_-__vegetal__zootehnie

6.Anexa_6_-_Arealele_Subprogramului_Tematic_Pomicol

7.Anexa_7_-_Nominalizare_areale_viticole_si_incadrare_localitati_pe_regiuni__podgorii_si_centre_viticole

8.Anexa 8 Ordin 247 – 2012

9.Anexa_9_-_Cod_bune_practici_agricole_pt_protectie_ape_impotriva_poluarii_cu_nitrati_din_surse_agricole

9a.Anexa_9a_-_Ghid_depozitare_gunoi_de_grajd_in_ferme_individuale

10.Anexa_10_-_Calculator_capacitati_stocare_si_imprastiere_gunoi_de_grajd (1)

11.Anexa_11_-_Sinteza_Studiu_Zonare_Potential_Agricol

11a.Anexa_11a_-_Calculator_potential_zonal_productie_zootehnie

11b.Anexa_11b_–_Metodologie_posibilitate_reevaluare_potential_agricol_zootehnic

12.Anexa_12_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

13.Anexa 13 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ

14.Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

15.Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

16.Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

17.Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

18.Anexa 18 Lista UAT ITI

19.Anexa_19_-_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesare_PNDR

20. Anexa_20_Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect

21.Anexa 21 – Ordin Nr. 119 din 2014

22.Anexa_22-Model-declaratie-privind- beneficierea de acelasi tip de sprijin

23.Anexa_23-Declaratie pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 411-141 din PNDR 2007-2013

24.Anexa_24-Model-declaratie-privind- beneficierea 112

25.Anexa_25-Declaratie-privind-derularea unui proiect pe SM 4.1,4.1a,4.2,4.2a

26.Anexa_26-Model-declaratie-sot, sotie

27.Anexa 27 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

28.Anexa 28 Model-declaratie-privind-creearea de conditii artificiale

29.Anexa 29 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

30.Anexa 30 – Model Declaratie proiect SM6.3

Fisa de verificare pe teren

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Fisa de verificare a eligibilitatii

Măsura 1.1/1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 2020

Ghid M.1.1-1B

Anexa 1 – Cerere de finantare M.1.1-1B

Anexa 2 – Model plan marketing-studiu M.1.1- 1B

Anexa 3 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M.1.1-1B

Anexa 4 – Fisa măsurii M.1.1-1B

Anexa 5- Model Contract de finantare

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 7 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 8.1 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia M.1.1-1B

Anexa 8.2 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M.1.1-1B

Anexa 8.3 – Fisa de verificare pe teren M.1.1-1B

Anexa 8.4 – Fișa de verificare a criteriilor de selectie M.1.1-1B

Anexa 9 -Lista aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 10 -Lista localitati HNV

Anexa 11 – Model Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă

Anexa 12 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 13 – Acte normative utile

Anexa 14 -Anexa1 lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 15 – Declarație pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin SM 16.4, 16.4a

 

 

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor – 2017

Ghid 6.3 Dezvoltarea satelor

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Fisa Masurii 6.3

Anexa_6_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Fise de evaluare a proiectului

Anexa 10 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

error: