logo-uri

Categorie: Măsuri SDL

Măsura 1.1/1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale – 2020

Ghid M.1.1-1B

Anexa 1 – Cerere de finantare M.1.1-1B

Anexa 2 – Model plan marketing-studiu M.1.1- 1B

Anexa 3 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat M.1.1-1B

Anexa 4 – Fisa măsurii M.1.1-1B

Anexa 5- Model Contract de finantare

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 7 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa 8.1 – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia M.1.1-1B

Anexa 8.2 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate M.1.1-1B

Anexa 8.3 – Fisa de verificare pe teren M.1.1-1B

Anexa 8.4 – Fișa de verificare a criteriilor de selectie M.1.1-1B

Anexa 9 -Lista aferenta STP din cadrul national de legislativ de implementare

Anexa 10 -Lista localitati HNV

Anexa 11 – Model Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă

Anexa 12 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 13 – Acte normative utile

Anexa 14 -Anexa1 lista prev la art. 38 din tratatul de functionare a UE

Anexa 15 – Declarație pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin SM 16.4, 16.4a

 

 

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor – 2017

Ghid 6.3 Dezvoltarea satelor

Anexa 1 -Model Cerere de Finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5 Fisa Masurii 6.3

Anexa_6_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9 – Fise de evaluare a proiectului

Anexa 10 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Măsuri SDL

Măsura 1.1  1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Măsura 1.2  1C Transfer de cunoștinte, formare și învățare continuă

Măsura 2.2  2B Ferme mici și mijlocii

Măsura 3  3A 2A Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

Măsura 6.1 6A Înființarea de activități neagricole

Măsura 6.3  6B Dezvoltarea satelor

Măsura 6.4  6B Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor

Măsura 6.5  6B Acțiuni de integrare a minorităților etnice

error: