logo-uri

Categorie: poze

Serbările Naţionale de la Ţebea ! – 2022

Data de 11.09.2022 a marcat în Satul Țebea, Comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara un eveniment de o importanţă deosebită atât pentru zona Ţării Zarandului, respectiv 150 de ani de la trecerea în neființă a celui care este o emblemă pentru regiune și model pentru comunitatea noastră, AVRAM IANCU.

La fel ca în anii precedenţi echipa GAL ,,Ţara Zarandului” a fost prezentă la eveniment depunând o coroană de flori pentru a-l omagia pe ,,Crăişorul moţilor” și a duce mai departe munca acestuia pentru acest teritoriu deosebit.

Pe parcursul evenimentului echipa GAL a desfăşurat o intensă activitate de informare cu privire la Măsurile de finanţare din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Ţării Zarandului, organizând un stand în acest sens de la primele ore ale dimineţii. Potenţialilor beneficiari  prezenţi la stand le-au fost oferite informaţii privind măsurile de finanțare deschise, valoarea sprijinului nerambursabil, precum şi condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de  finanţare prin GAL. Totodată pe lângă discuțiile constructive cu participanții la stand au fost distribuite și materiale promoționale , asigurând comunitatea cu faptul că, GAL Țara Zarandului o va susține în permanență.

În final putem spune faptul că efortul contiunuu şi dedicarea  pentru a valorifica potenţialul regiunii a fost confirmat de sentimentul de satisfacție trăit în urma interacțiunii cu oamenii din teritoriul Țării Zarandului .

Târgul meşterilor populari – Obârşa, 07.08.2022

Duminică, 07.08.2022, pe platoul din satul Obârşa – comuna Tomeşti – a avut loc cea de a XXIII-a ediţie a Târgului meşterilor populari , eveniment de tradiţie care îşi propune să evidenţieze continuitatea unui obicei multimilenar – olăritul. Comuna Tomeşti este recunoscută în teritoriul GAL ca centru al meşteşugarilor, aici activând nu doar olari ci şi dogari sau alţi meşteri ai lemnului.

GAL „Ţara Zarandului” nu putea lipsi de la acest eveniment, folosind  acest prilej pentru a le prezenta  participanţilor la eveniment măsurile de finanțare deschise în această perioadă respectiv Măsura 1.1/1B  – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale și Măsura 3/3A – Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale, 2 măsuri din Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului care în complementaritate pot avea un impact vizibil și pot aduce valoare adăugată teritoriului. Un alt aspect pozitiv privind întâlnirea cu cei prezenți au fost discuțiile tehnice privind accesarea măsurilor de finanțare, fapt ce nu poate decât să ne ofere satisfacție privind  retrospectiv la începutul acțiunilor GAL și momentul actual observând totodată în decursul anilor consolidarea  relației  cu oamenii din teritoriu Țării Zarandului.

Eveniment gastronomic – cultural, Vața de Jos, 29.04.2022

În data de 29.04.2022 începând cu orele 10:00 s-a desfășurat în Comuna Vața de Jos un eveniment amplu în cadrul căruia micii fermieri și producătorii locali au fost actorii principali. Evenimentul s-a  concentrat atât pe evidențierea potențialului produselor locale care au reprezentat atracția principală, precum și etapele pentru ca aceste produse deosebite și munca depusă să fie recunoscută.

În acest sens au fost prezente la eveniment instituțiile publice și aici enumerăm AFIR, APIA, ANZM, DAJ Hunedoara, DSVSVA – Hunedoara  ,CDRJ – Hunedoara, Instituția Prefectului Hunedoara și nu în ultimul rând GAL Țara Zarandului. Prezența instituțiilor a fost benefică deoarece având în vedere tema evenimentului au luat cuvântul reprezentanții acestora asigurându-i pe cei prezenți de tot suportul din punct de vedere al activității care îl desfășoară și încurajându-i să facă cunoscut rodul muncii lor. Intervenția GAL, ca de fiecare dată s-a axat pe a reitera disponibilitatea de sprijini în continuare comunitatea, deoarece de-a lungul timpului GAL a căutat să cultive o relație deschisă și apropiată cu fermierii și implicit  comunitatea locală, aducând în discuție oportunitățile de finanțare prin SDL 2014 – 2020 , în acest caz încurajarea cooperării prin măsura în derulare prin GAL sau pentru fermieri cu exploatații mai mici, măsura destinată fermelor mici și mijlocii, 2 măsuri, din perspectiva cărora întreaga comunitate se poate dezvolta exponențial  având în vedere potențialul demonstrat în cadrul acestui eveniment.

Elementul inovator al evenimentului l-a reprezentat participarea numărului însemnat de persoane interesate și aici enumerăm micii fermieri, producătorii locali, instituții publice cu expertiză în domeniu, reprezentanți ai unităților de alimentație publică, reprezentanți ai primăriilor și GAL creându-se astfel un cadru de discuții foarte constructiv și animat astfel ca viitorii potențiali beneficiari să își formeze  o viziune de ansamblu privind primii pași în accesarea fondurilor prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Țării Zarandului până la a deveni viabilitate și competitivitate în piață.

error: