logo-uri

Eveniment Inaugurare Piață Agroalimentara finantat prin GAL

Data de 27.08.2021 va rămâne marcantă atât pentru activitatea Grupului de Acțiune Locală ,,Țara Zarandului”, cât și pentru teritoriu din prisma evenimentului organizat în Comuna Vața de Jos. Evenimentul a fost structurat în 2 părți, respectiv : inaugurarea Pieței Agroalimentare de la Vața de Jos și conferința ”Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea teritoriilor rurale. Ceremonia de inaugurare a Pieței Agroalimentare, proiect finanțat prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Țării Zarandului a debutat cu deschiderea oficială în prezența D-lui Ministru al agriculturii, Nechita – Adrian Oros și reprezenții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai instituțiilor din județ, precum și a unităților teritorial administrative din teritoriul GAL. Prima parte a evenimentului a fost centrată în jurul pieței agroalimentare, cu producători locali din comuna Vața de Jos organizați în interiorul pieței , în exterior fiind amenajate standuri ale meșterilor populari din Țara Zarandului care au expus produse amintind aici: oale din lut, linguri și vase din lemn, coșuri de nuiele, picturi pe icoane, tablouri pictate pe lemn, ii populare, produse din piele. Tot în exteriorul pieței au fost organizați cu standuri reprezentanți ai instituțiilor ,centrelor de informare turistică, asociații reprezentative în teritoriu și nu în ultimul rând standul GAL Țara Zarandului. Premergător conferinței s-au fost vizitat standurile, fiind un prilej bun de a purta discuții și a schimba opinii. A 2 –a parte a evenimentului, Conferința ,,Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea teritoriilor rurale” pe lângă faptul că s-au prezentat în cadrul acesteia oportunitățile de finanțare, a fost un moment favorabil celor prezenți, îndeosebi fermieri de a intra în contact direct cu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și reprezentații acestei instituții pentru lansa întrebări, a purta discuții pe teme de dezvoltare rurală. În final putem afirma cu tărie faptul că prin organizarea acestui eveniment se concretizează eforturile Grupului de Acțiune Locală ,,Țara Zarandului” depuse pe perioada de programare 2014 – 2020, urmând ca GAL să intre în noua etapă și anume trasarea domeniilor de intervenție pentru elaborarea viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală.

error: