logo-uri

Măsura 2.2/2B-Ferme mici si mijlocii

Ghid M.2.2-2B 2018

Nota privind locurile de munca nou -create

Erata Nr. 1 – M.2.2 – 2B

1.Anexa 1 Fișa Măsurii 2.2. (2B) Ferme mici

2.Anexa 2 Cerere de finantare 2.2 pentru GAL 2018

3.Anexa 3 Planul de afaceri 2018

4.Anexa 4 Decizia de finanțare

5. Anexa 5 Lista coeficienților de producție standard – aplicabil de la 01 ianuarie 2018

6.Anexa 6 Areale STP

7.Anexa 7 Ordin nr. 397 – 2003

8.Anexa 8 Ordin 247 – 2012

9.Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

10.Anexa 10 Calculator Cod Bune Practici Agricole 20 aprilie

11.Anexa 11 Studiu potențial

12.Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ

13.Anexa 13 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ

14.Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

15.Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

16.Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

17.Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

18.Anexa 18 Lista UAT ITI

19.Anexa 19 Instrucțiuni evitare condiții artificiale

Anexa_20_Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect

21.Anexa 21 – Ordin Nr. 119 din 2014

Anexa_22-Model-declaratie-privind- beneficierea de acelasi tip de sprijin

Anexa_23-Declaratie pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 411-141 din PNDR 2007-2013

Anexa_24-Model-declaratie-privind- beneficierea 112

Anexa_25-Declaratie-privind-derularea unui proiect pe SM 4.1,4.1a,4.2,4.2a

Anexa_26-Model-declaratie-sot, sotie

Anexa 27 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 28 Model-declaratie-privind-creearea de conditii artificiale

Fisa de verificare pe teren

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Fisa de verificare a eligibilitatii

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

 

error: