logo-uri

Categorie: Fără categorie

Măsura 2.2/2B-Ferme mici și mijlocii – 2021

1.Anexa 1 Fișa Măsurii 2.2. (2B) Ferme mici

2.Anexa 2 Cerere de finantare 2.2 pentru GAL 2021

3.Anexa 3 Planul de afaceri 2021

4.Anexa 4 Decizia de finanțare

5. Anexa 5 Lista coeficienților de producție standard – aplicabil de la 01 ianuarie 2018

6.Anexa 6 Areale STP

7.Anexa 7 Ordin nr. 397 – 2003

8.Anexa 8 Ordin 247 – 2012

9.Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

10.Anexa 10 Calculator Cod Bune Practici Agricole 20 aprilie

11.Anexa 11 Studiu potențial

12.Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ

13.Anexa 13 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ

14.Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

15.Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

16.Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

17.Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

18.Anexa 18 Lista UAT ITI

19.Anexa 19 Instrucțiuni evitare condiții artificiale

21.Anexa 21 – Ordin Nr. 119 din 2014

Anexa 27 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 28 Model-declaratie-privind-creearea de conditii artificiale

Anexa 29 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa_20_Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect

Anexa_22-Model-declaratie-privind- beneficierea de acelasi tip de sprijin

Anexa_23-Declaratie pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 411-141 din PNDR 2007-2013

Anexa_24-Model-declaratie-privind- beneficierea 112

Anexa_25-Declaratie-privind-derularea unui proiect pe SM 4.1,4.1a,4.2,4.2a

Anexa_26-Model-declaratie-sot, sotie

Fisa de verificare pe teren

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de verificare a criteriilor de selectie Fisa de verificare a eligibilitatii Ghid M.2.2-2B 2021 Masura 2.2 -2021-site

Nota privind locurile de munca nou -create

ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PROIECTE PENTRU MĂSURA M. 1.1/1B martie 2021

GAL ,,Ţara Zarandului” anunţă prelungirea apelului de selecţie 1/2020 aferent Măsurii 1.1/1B – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

 Informaţii suplimentare se găsesc  pe site la secţiunile Apeluri de selecţie/Măsuri SDL.

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” LEADER GAL, din loc. Crișcior, str. Monumentului nr. 18, jud. Hunedoara în intervalul orar 10:30-13:30 și între orele 15:30-17:30 de luni până vineri.”

Vezi prelungirile aici

Măsură M.2.2/2B Ferme mici și mijlocii – 2021 varianta consultativa

Ghid M.2.2-2B 2021

1.Anexa 1 Fișa Măsurii 2.2. (2B) Ferme mici

2.Anexa 2 Cerere de finantare 2.2 pentru GAL 2021

3.Anexa 3 Planul de afaceri 2021

4.Anexa 4 Decizia de finanțare

5. Anexa 5 Lista coeficienților de producție standard – aplicabil de la 01 ianuarie 2018

6.Anexa 6 Areale STP

7.Anexa 7 Ordin nr. 397 – 2003

8.Anexa 8 Ordin 247 – 2012

9.Anexa 9 Codul bunelor practici agricole

10.Anexa 10 Calculator Cod Bune Practici Agricole 20 aprilie

11.Anexa 11 Studiu potențial

12.Anexa 12 Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ

13.Anexa 13 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ

14.Anexa 14 Lista UAT din zonele normale

15.Anexa 15 Lista UAT din zonele montane

16.Anexa 16 Lista UAT din zonele cu constrangeri specifice

17.Anexa 17 Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative

18.Anexa 18 Lista UAT ITI

19.Anexa 19 Instrucțiuni evitare condiții artificiale

21.Anexa 21 – Ordin Nr. 119 din 2014

Anexa 27 – Declaraţie pe propria răspundere privind raportarea către GAL

Anexa 28 Model-declaratie-privind-creearea de conditii artificiale

Anexa 29 – DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa_20_Declarație pe proprie răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect

Anexa_22-Model-declaratie-privind- beneficierea de acelasi tip de sprijin

Anexa_23-Declaratie pe propria răspundere privind beneficierea de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 411-141 din PNDR 2007-2013

Anexa_24-Model-declaratie-privind- beneficierea 112

Anexa_25-Declaratie-privind-derularea unui proiect pe SM 4.1,4.1a,4.2,4.2a

Anexa_26-Model-declaratie-sot, sotie

Fisa de verificare pe teren

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Fisa de verificare a eligibilitatii

Observatie: aceasta este o varianta consultativa!

error: