logo-uri

Etichetă: poze

Târgul de toamnă de la Băița, 23.10.2022

Promovarea măsurilor în derulare prin GAL Țara Zarandului a continuat cu participarea echipei GAL la Târgul de toamnă din Comuna Băița în 23.10.2022. Având în vedere faptul că evenimentul este o tradiție în Țara Zarandului și strânge fermierii, meșteșugarii, producătorii locali  din  Băița și împrejurimile Țării Zarandului alături de autorități locale, institituții publice, societăți comerciale și asociații a reprezentat o bună oportunitate pentru purta discuții cu cei enumerați anterior privind finanțările deschise în prezent la GAL, precum și planuri de viitor.

,,Târgul de toamnă”  este un bun prilej pentru fermieri şi producători locali de a – şi expune în cadrul standurilor amenajate animale şi produse locale, toate acestea fiind rezultatul unei eforturilor depuse , care prin această ocazie sunt  apreciate și recompensate.

Numărul mare de participanţi prezenţi a reprezentat o oportunitate pentru GAL ,,Ţara Zarandului” să promoveze Măsurile finaţante  prin distribuirea de flyere, broşuri, mape, calendare, precum şi discuţii, lămuriri cu potenţiali beneficiari  asupra condiţiilor de accesare a sprijinului nerambursabil.

În contextul celor menționate anterior, având în vedere profilul  GAL – ului  ,,Țara Zarandului”, participarea la târg a fost o bună ocazie pentru a fi pemanent la curent cu toate aspectele ce țin de  dezvoltarea zonei rurale  a teritoriului!

 

Serbările Naţionale de la Ţebea ! – 2022

Data de 11.09.2022 a marcat în Satul Țebea, Comuna Baia de Criş, judeţul Hunedoara un eveniment de o importanţă deosebită atât pentru zona Ţării Zarandului, respectiv 150 de ani de la trecerea în neființă a celui care este o emblemă pentru regiune și model pentru comunitatea noastră, AVRAM IANCU.

La fel ca în anii precedenţi echipa GAL ,,Ţara Zarandului” a fost prezentă la eveniment depunând o coroană de flori pentru a-l omagia pe ,,Crăişorul moţilor” și a duce mai departe munca acestuia pentru acest teritoriu deosebit.

Pe parcursul evenimentului echipa GAL a desfăşurat o intensă activitate de informare cu privire la Măsurile de finanţare din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 a Ţării Zarandului, organizând un stand în acest sens de la primele ore ale dimineţii. Potenţialilor beneficiari  prezenţi la stand le-au fost oferite informaţii privind măsurile de finanțare deschise, valoarea sprijinului nerambursabil, precum şi condiţiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de  finanţare prin GAL. Totodată pe lângă discuțiile constructive cu participanții la stand au fost distribuite și materiale promoționale , asigurând comunitatea cu faptul că, GAL Țara Zarandului o va susține în permanență.

În final putem spune faptul că efortul contiunuu şi dedicarea  pentru a valorifica potenţialul regiunii a fost confirmat de sentimentul de satisfacție trăit în urma interacțiunii cu oamenii din teritoriul Țării Zarandului .

Târgul meşterilor populari – Obârşa, 07.08.2022

Duminică, 07.08.2022, pe platoul din satul Obârşa – comuna Tomeşti – a avut loc cea de a XXIII-a ediţie a Târgului meşterilor populari , eveniment de tradiţie care îşi propune să evidenţieze continuitatea unui obicei multimilenar – olăritul. Comuna Tomeşti este recunoscută în teritoriul GAL ca centru al meşteşugarilor, aici activând nu doar olari ci şi dogari sau alţi meşteri ai lemnului.

GAL „Ţara Zarandului” nu putea lipsi de la acest eveniment, folosind  acest prilej pentru a le prezenta  participanţilor la eveniment măsurile de finanțare deschise în această perioadă respectiv Măsura 1.1/1B  – Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale și Măsura 3/3A – Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale, 2 măsuri din Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului care în complementaritate pot avea un impact vizibil și pot aduce valoare adăugată teritoriului. Un alt aspect pozitiv privind întâlnirea cu cei prezenți au fost discuțiile tehnice privind accesarea măsurilor de finanțare, fapt ce nu poate decât să ne ofere satisfacție privind  retrospectiv la începutul acțiunilor GAL și momentul actual observând totodată în decursul anilor consolidarea  relației  cu oamenii din teritoriu Țării Zarandului.

error: